Oficjalne logo POWIEC

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 27 lipca 2023 r.
Data wejścia w życie: 27 lipca 2023 r.

Ta Polityka prywatności opisuje zasady firmy POWIEC Michał Wieczorek, Dworska 30, Śląskie 41-800, Polska, e-mail: powiec.to@gmail.com, telefon: 604085583, dotyczące zbierania, używania i ujawniania Twoich informacji, które zbieramy podczas korzystania z naszej strony internetowej (https://powiec.me) (dalej „Usługa”). Korzystając z Usługi lub uzyskując do niej dostęp, wyrażasz zgodę na zbieranie, używanie i ujawnianie Twoich informacji zgodnie z tą Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na to samo, prosimy o niekorzystanie z Usługi.

Możemy modyfikować tę Politykę prywatności w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, i opublikujemy zmienioną Politykę prywatności na stronie Usługi. Zmieniona Polityka będzie obowiązywać 180 dni od daty jej opublikowania na stronie Usługi, a Twoje dalsze korzystanie z Usługi po tym czasie będzie oznaczało akceptację zmienionej Polityki prywatności. Dlatego zalecamy okresowe sprawdzanie tej strony.

Jak wykorzystujemy Twoje informacje: Będziemy wykorzystywać informacje, które o Tobie zbieramy, w celach:

  1. Administrowania informacji.
  2. Rozwiązywania sporów. Jeśli chcemy wykorzystać Twoje informacje w celu innych niż wyżej wymienione, poprosimy o Twoją zgodę i wykorzystamy Twoje informacje tylko po uzyskaniu Twojej zgody, a następnie tylko w celu(y), na które zgoda została udzielona, chyba że będziemy zobowiązani do postępowania inaczej zgodnie z prawem.

 

Jak dzielimy Twoje informacje: Nie przekażemy Twoich danych osobowych żadnej trzeciej stronie bez uzyskania Twojej zgody, chyba że zachodzi ograniczona sytuacja opisana poniżej:

  1. Analiza.
  2. Wymagamy od takich stron trzecich wykorzystywanie informacji osobowych, które im przekazujemy, tylko w celu, dla którego zostały przekazane, i nie zachować ich dłużej, niż jest to wymagane do spełnienia tego celu. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe w następujących przypadkach: (1) aby stosować się do obowiązującego prawa, regulacji, nakazu sądowego lub innych procedur prawnych; (2) w celu egzekwowania umów z nami, w tym Polityki prywatności; lub (3) w odpowiedzi na roszczenia dotyczące naruszenia praw osób trzecich. Jeśli Usługa lub nasza firma zostanie połączona lub przejęta przez inną firmę, Twoje informacje stanowić będą jedno z aktywów przekazywanych nowemu właścicielowi.

 

Twoje prawa:

W zależności od obowiązującego prawa, możesz mieć prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Twoich danych, poproszenia nas o przekazanie Twoich danych osobowych innej jednostce, wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego oraz inne prawa, które mogą mieć zastosowanie na mocy obowiązującego prawa. W celu skorzystania z tych praw, możesz napisać do nas na adres powiec.to@gmail.com. Będziemy odpowiadać na Twoje żądanie zgodnie z obowiązującym prawem. Należy jednak pamiętać, że jeśli nie zezwalasz nam na zbieranie lub przetwarzanie wymaganych informacji osobowych lub wycofasz zgodę na przetwarzanie tych danych w celach wymaganych, możliwe, że nie będziesz mógł uzyskać dostępu ani korzystać z usług, dla których informacje o Tobie były zbierane.

Pliki cookie itp.:

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystujemy te technologie śledzenia i jakie masz możliwości w związku z tymi technologiami śledzenia, prosimy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Bezpieczeństwo:

Bezpieczeństwo Twoich informacji jest dla nas ważne i będziemy stosować rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, nadużyciom lub nieuprawnionej zmianie Twoich informacji znajdujących się pod naszą kontrolą. Niemniej jednak, z uwagi na inherentne ryzyko, nie możemy zagwarantować bezwzględnego bezpieczeństwa i w konsekwencji nie możemy zagwarantować ani zapewnić bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które przekazujesz nam, i robisz to na własne ryzyko.

Skargi / Inspektor ochrony danych:

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące przetwarzania Twoich informacji dostępnych u nas, możesz wysłać e-mail do naszego Inspektora skarg pod adresem powiec.to@gmail.com. Będziemy rozpatrywać Twoje skargi zgodnie z obowiązującym prawem.

Polityka prywatności wygenerowana za pomocą CookieYes.