Projekt lub wsparcie agencji

Chętnie biorę udział w większych – kilkumiesięcznych projektach oraz wspieram w działaniach agencje marketingowe i software house’y.

Ponad 70% moich projektów wykonuję dla agencji.